Zaproszenie

    Książka stanowi jeden z ważniejszych wynalazków ludzkości, pozwala na przenoszenie idei, wiedzy, a także dostarcza rozrywki. Po wiekach elitarności dzieł rękopiśmiennych, dzięki wielopłaszczyznowym przemianom związanym z tworzeniem książki, jak na przykład ewolucji technik powielania i zautomatyzowaniu produkcji, kodeks drukowany czy cyfrowy, dociera dziś do każdego odbiorcy, stając się narzędziem globalnej komunikacji. Książka jest więc bezsprzecznie jednym z cenniejszych na ziemi przedmiotów, dla którego ochrony, przechowania i udostępniania człowiek powołał do życia skarbce zwane bibliotekami. A te - stanowiąc u swego zarania domenę władców i mędrców - stały się dziś przejawem zaawansowania cywilizacji, świadectwem potęgi krajów czy regionów. Powstanie i rozwój instytucji książki pozwoliły na zgromadzenie dorobku naukowego i kulturalnego człowieka, ale także umożliwiły współcześnie na powszechny, bezpłatny oraz nieograniczony, dostęp różnorodnych – często bezcennych - kolekcji.
    Od ponad czterdziestu lat, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzi naukową dyskusję nad fenomenem książki. Doskonałą okazją, by podjąć tę problematykę będzie konferencja naukowa: Książka i biblioteki na przestrzeni wieków, na którą mamy zaszczyt zaprosić specjalistów reprezentujących dyscypliny naukowe zajmujących się szeroko rozumianą książką i biblioteką. W centrum zainteresowania konferencji znajdą się aspekty historyczne dotyczące m.in. pisma, drukarstwa, formy książki, ale także zagadnienia związane z architekturą, organizacją i dziejami bibliotek, jako instytucji stojących na straży nieograniczonego dostępu do wiedzy, nauki i rozrywki.

Proponujemy Państwu następujące kręgi zagadnień:
- powstanie i rozwój książki (pismo, druk, architektura)
- historia prasy
- dzieje instytucji książki (biblioteki, archiwa, muzea)
- organizacja bibliotek w ujęciu historycznym
- architektura bibliotek na przestrzeni wieków
- drukarstwo polskie i światowe
- Polacy na świecie (książka, prasa, biblioteka)